blok 1: het vertrekpunt verkennen

“Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt”

Het eerste blok staat in het teken van inchecken, kennismaken en in contact komen: met elkaar, met jezelf, met je intrinsieke motivatie om deel te nemen en met het concept van transformatie. We laten je daarbij meteen ervaren wat systemische fenomenologie inhoudt: met opstellingen en andere systemische werkvormen verkennen we jouw eigen vertrekpunt, vanuit de onderstroom. Wat beweegt je om aan deze leergang deel te nemen? Waar kom je vandaan en wat neem je mee?

 

Op de tweede dag vertelt Jan Rotmans ons over zijn transitie-expeditie. In zijn boek Omwenteling – van mensen, organisaties en samenleving (2017) maakt hij de verbinding tussen hoofd, hart en handen met aansprekende verhalen van zichzelf, en anderen die een persoonlijke transitie durfden aan te gaan in verwarrende tijden.

 

“[Dit] vraagt om het stellen van wezenlijke vragen. Wie ben ik eigenlijk en wat zijn mijn diepere drijfveren?... In het realiseren van de verbinding tussen hoofd en hart en het creëren van verbondenheid op verschillende niveaus ligt de uitdaging voor ons allen. En met name voor de maatschappelijke en transformatieve leiders. Die kunnen de leiding nemen in de zoektocht naar verbondenheid en vertrouwen die de omwenteling met zich meebrengt.”